Laika gaitā lietotāja e-pastā uzkrājas daudz sensitīvas informācijas. Labā prakse ir strikti nodalīt darba e-pastu no privātā, tas nozīmē, ka privāta rakstura informācijas apmaiņa darba e-pastā netiek veikta un otrādi. Te svarīgi arī atcerēties, ka darba devējs ir tiesīgs kontrolēt darbinieka e-pastu.

Ja tiek saņemts e-pasts un sūtītāja identitāte, saturs vai pielikumi rada šaubas, drošības nolūkos ieteicams sazināties ar sūtītāju pa citiem komunikācijas kanāliem (telefonu) vai vērsties pie organizācijas IT atbildīgās personas. Nekādā gadījumā neizturēties vieglprātīgi un uz aizdomīgām saitēm vai pielikumiem neklikšķināt.

Īsumā par svarīgāko:

  • Darba e-pastu lietot tikai darba vajadzībām;
  • Šaubu gadījumā vēlreiz pārbaudīt sūtītāju / lūgt palīdzību IT speciālistam;
  • Neatvērt šaubīgas saites un pielikumus;
  • Nepārsūtīt darba e-pastus uz privāto e-pasta kastīti;
  • Kritiski izvērtēt jebkura e-pasta saturu.