Interneta sniegtās plašās iespējas, diemžēl ietver arī dažādus apdraudējumus, kuru rezultātā var rasties gan materiāli, gan nemateriāli (reputācija, informācija) zaudējumi. Tādēļ interneta lietošana privātām vajadzībām darba vietā var tikt ierobežota vai kā savādāk kontrolēta no darba devēja puses, lai mazinātu pastāvošos riskus. Lietojot internetu darba vietā, vajadzētu saprast, ka pieaugušajiem domātas vietnes vai citas brīvā laika pavadīšanas lapas apmeklēt nevajadzētu, kā arī – ar mēru sekot līdzi privātajos sociālo tīku profilos notiekošajam un neaizrauties ar komentāriem ziņu lapās.  Neklikšķināt uz nezināmām saitēm un izvairīties no nezināmu failu lejupielādes. Šaubu gadījumā lūgt organizācijas IT speciālista palīdzību. Apstāties, padomāt – pirms atvērt nezināmas saites vai veikt datu lejupielādi.

Īsumā par svarīgāko:

  • Pirms ievadīt svarīgus datus (paroles, norēķinu kartes informāciju u.c) vēlreiz pārbaudīt, vai tīmekļa vietne ir īstā – vai vietnes adresē nav parādījušies lieki burti, simboli, dīvaini atvasinājumi utt.;
  • Nespiest uz nezināmām saitēm komentāros un sociālajos tīklos;
  • Nejaukt darba informāciju ar privāto, piemēram, darba laikā uz darba datora nelejupielādēt filmas privātām vajadzībām.