Šeit apkopota informācija par labās prakses pamatprincipiem, kas būtu ievērojami katrā organizācijā, lai informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošana kļūtu drošāka.

Darbinieka rīcība incidenta novēršanai vai seku mazināšanai:

  • Pirms rīcības jebkuru šaubu gadījumā (piemēram, atsūtīts aizdomīgs e-pasta pielikums utt.) labāk ir sazināties ar IT atbalstu, ja tāds ir pieejams;
  • Incidenta gadījumā atzīt savu kļūdu un par to operatīvi informēt vadību;
  • Der atcerēties, ka jo ātrāka būs reakcija krīzes gadījumā, jo ātrāk to varēs apturēt un mazināt potenciālos zaudējumus.